yükleniyor
Emlak Ekle!

Çağrı Merkezi / 05468463278

İmar affı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Anasayfa / Haber ve Duyurular / İmar affı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?
Sevdiklerinizle Paylaşın

İmar affı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

İmar affı veya bir diğer adıyla imar barışı için 31 Aralık 2018 tarihine kadar imar affı başvurusu yapılması gerekiyor. İşte imar affı başvurusu için yapılması gerekenler

İmar affı başvurusu; imar mevzuatına aykırı yapılar ve gecekonduların bulunduğu ildeki valiliğe veya belediyelere doğrudan başvuru yöntemi ile yapılmaktadır. Türkiye genelinde milyonlarca mülk sahibini etkileyecek olan imar barışı ile kaçak olan ve ruhsatı bulunmayan yapılara yönelik bir anlamda “af” çıkartılıyor.

İmar affı başvurusu nasıl yapılır?

31 Aralık 2017 öncesinde yapılan binaları kapsayacak olan imar affından faydalanabilmek için imar affı başvurusu formu ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

İmar affı başvurusu ilgili yapının sahibi, müteahhidi veya yapının yöneticisi tarafından ilgili belediyelere yapılmaktadır. Bunun yanı sıra başvurular iadeli taahhütlü olarak posta ile de yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda dilekçenin postaya verildiği tarih müracaat tarihi sayılır.

İmar affı başvuru şartları nelerdir?

Başvuru; Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilip, valilik ve belediyelerce; dış temsilcilikler için de Dışişleri Bakanlığınca çoğaltılacak form dilekçe ile yapılır. Form dilekçeye Madde 8‘de belirlenen tespit ve değerlendirme belgeleri eklenir.

Başvuru; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yapılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışan işçiler ile daimi görevde bulunanlar ve görevi yurt dışında üç aydan fazla devam edenler için müracaat süresi 12 aydır.

Üzerinde yapı yapılmak suretiyle arsa ve arazisi, tecavüz veya işgal edilen malikler de ilgili idarelere yardımcı olmak üzere arazi ve arsalarının ada ve parselini, tecavüz ve işgallerin zaman ve miktarı hakkındaki mevcut bilgileri havi bir form dilekçe ile müracaat masrafını ödemeden müracaat edebilirler.

16/03/1983 tarihli ve 2805 sayılı Kanun gereğince yapılmış olan müracaat işlemleri ayrıca bir ücret alınmadan geçerli olup, hak sahipleri bu Kanuna göre istenilecek belgeleri dosyalarına ilave ederler.

(Değişik fıkra: 18/05/1987 - 3366/1 md.) Süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat etmeyen kişilere ait yapıların belediye veya valiliklerce, elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya benzeri kayıtlar veya haritadan incelenerek, ayrıca mahallinde araştırılarak tespit ve değerlendirme işlemleri tamamlanır. Ancak bu gibi hallerde 18 inci maddeye göre alınacak harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilecek harç beş kat ve peşin alınır.

Ancak yeni yapılacak imar affı başvurusu için belediye veya il özel idareler hesabına milli bir bankaya 2.000 TL. müracaat masrafı olarak yatırılır. Banka şubesi bulunmayan belediyelerde bu bedel belediyeye yatırılır.


Hilal MİSİRLİ / EmlakSayfasi.com.tr


https://www.emlaksayfasi.com.tr/imar/imar-affi-basvurusu-nasil-yapilir-basvuru-sartlari-nelerdir-h46202.html


İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! 05468463278

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.